آیا کفشک ترمز همان لنت ترمز است؟

کفش های ترمز و لنت ترمز دو جزء ضروری سیستم ترمز خودرو هستند. در حالی که آنها در خدمت یک هدف هستند، آنها یک چیز نیستند. در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم که آیا کفشک ترمز همان لنت ترمز است؟ و در مورد تفاوت های این دو بحث کنید.

کفش های ترمز چیست؟

کفشک های ترمز اجزایی از ترمزهای درام هستند که معمولاً در وسایل نقلیه قدیمی استفاده می شد اما اکنون کمتر رایج شده است. کفشک های ترمز صفحات فلزی خمیده ای هستند که با مواد اصطکاک پوشانده شده اند. آنها در داخل درام ترمز قرار دارند و با فشار دادن پدال ترمز با فشار هیدرولیک فعال می شوند. این فشار باعث می شود که کفشک های ترمز به داخل درام فشار بیاورند و باعث ایجاد اصطکاک و کاهش سرعت خودرو می شود.

لنت ترمز چیست؟

از طرف دیگر لنت ترمز اجزای تشکیل دهنده ترمزهای دیسکی هستند که امروزه رایج ترین نوع ترمز مورد استفاده هستند. لنت های ترمز لنت های مستطیلی شکلی هستند که از مواد اصطکاکی ساخته شده اند. آنها بر روی یک صفحه پشتی فلزی نصب می شوند و در دو طرف روتور ترمز قرار دارند. هنگامی که پدال ترمز فشار داده می شود، فشار هیدرولیک باعث می شود که کالیپر ترمز لنت های ترمز را به روتور فشار دهد و باعث ایجاد اصطکاک و کاهش سرعت خودرو شود.

تفاوت کفش ترمز و لنت ترمز چیست؟

تفاوت اصلی کفش ترمز با لنت ترمز در نوع سیستم ترمز مورد استفاده آنهاست. لنت ترمز در سیستم ترمز درام استفاده می شود، در حالی که لنت ترمز در سیستم ترمز دیسکی استفاده می شود. علاوه بر این، شکل و محل قطعات متفاوت است. کفشک های ترمز منحنی هستند و در داخل درام ترمز قرار دارند، در حالی که لنت های ترمز صاف هستند و در خارج از روتور ترمز قرار دارند.

تفاوت دیگر در نحوه ایجاد اصطکاک است. کفش های ترمز به داخل درام فشار می آورند، در حالی که لنت های ترمز به بیرون روتور فشار می آورند. به همین دلیل، لنت ترمز معمولاً طول عمر کمتری نسبت به لنت ترمز دارد و باید به دفعات بیشتری تعویض شود.

نتیجه

در نتیجه، کفش ترمز و لنت ترمز یک هدف را دنبال می کنند، اما آنها یک چیز نیستند. لنت ترمز در سیستم ترمز درام استفاده می شود، در حالی که لنت ترمز در سیستم ترمز دیسکی استفاده می شود. آنها اشکال، مکان ها و روش های مختلفی برای ایجاد اصطکاک دارند. درک تفاوت بین این دو جزء می تواند به شما کمک کند تا سیستم ترمز خودرو خود را بهتر حفظ کرده و عملکرد صحیح آن را حفظ کنید.

Source link