برچسب: ACURA

HONDA ACCORD IV V VI VII VIII CIVIC II CR-V I INTEGRA PRELUDE ROVER 400 45 600 Ball Joint OEM:51270-S01013 CBHO-34 SB6191 K80199

HONDA ACCORD IV V VI VII VIII CIVIC II CR-V I INTEGRA PRELUDE ROVER 400 45 600 Ball Joint OEM:51270-S01013 CBHO-34 SB6191 K80199

HONDA ACCORD IV V VI VII VIII CIVIC II CR-V I INTEGRA PRELUDE ROVER 400…

 Posted in قطعات سیستم تعلیق Tagged , , , , , , ,
HONDA ACCORD DX EX LX HYBRID ACURA TSX Ball Joint OEM:51460-SDA-A11# K80199 10480199

HONDA ACCORD DX EX LX HYBRID ACURA TSX Ball Joint OEM:51460-SDA-A11# K80199 10480199

HONDA ACCORD DX EX LX HYBRID ACURA TSX Ball Joint OEM:51460-SDA-A11# K80199 10480199 محور جلو،…

 Posted in قطعات سیستم تعلیق Tagged , ,
ACURA MDX TOURING HONDA PILOT EX LX Ball Joint OEM:51350-S3V-A01# K80281 10480281

ACURA MDX TOURING HONDA PILOT EX LX Ball Joint OEM:51350-S3V-A01# K80281 10480281

ACURA MDX TOURING HONDA PILOT EX LX Ball Joint OEM:51350-S3V-A01# K80281 10480281 محور جلو، پایین…

 Posted in قطعات سیستم تعلیق Tagged ,
ACURA CL TL HONDA ACCORD DX LX SE Ball Joint OEM:51450-S1A-E01 K90336 104336

ACURA CL TL HONDA ACCORD DX LX SE Ball Joint OEM:51450-S1A-E01 K90336 104336

ACURA CL TL HONDA ACCORD DX LX SE Ball Joint OEM:51450-S1A-E01 K90336 104336 محور جلو،…

 Posted in قطعات سیستم تعلیق Tagged , , ,
ACURA MDX YD2 PILOT Ball Joint OEM:51360-SZA-A03# 0320-PL

ACURA MDX YD2 PILOT Ball Joint OEM:51360-SZA-A03# 0320-PL

ACURA MDX YD2 PILOT Ball Joint OEM:51360-SZA-A03# 0320-PL Axle Front, Lower ACURA MDX YD2 PILOT…

 Posted in قطعات سیستم تعلیق Tagged ,
ACURA TSX HONDA ACCORD DX EX HYBRID LX VALUE PACKAGE VII Tourer Ball Joint OEM:51210-SDA-A01# SB-6312 K80228

ACURA TSX HONDA ACCORD DX EX HYBRID LX VALUE PACKAGE VII Tourer Ball Joint OEM:51210-SDA-A01# SB-6312 K80228

ACURA TSX HONDA ACCORD DX EX HYBRID LX VALUE PACKAGE VII Tourer Ball Joint OEM:51210-SDA-A01#…

 Posted in قطعات سیستم تعلیق Tagged , ,
پیوند استابلایزر HONDA DONGFENG CR-V III ACURA RDX OEM:51320-STK-A01 K750297 SL-H020 CLHO-64

پیوند استابلایزر HONDA DONGFENG CR-V III ACURA RDX OEM:51320-STK-A01 K750297 SL-H020 CLHO-64

پیوند استابلایزر HONDA DONGFENG CR-V III ACURA RDX OEM:51320-STK-A01 K750297 SL-H020 CLHO-64 محور جلو پیوند…

 Posted in قطعات سیستم تعلیق Tagged
لنت ترمز ACURA Integra HONDA Accord Prelude CRX FMSI:7229-D334 OEM:45022-SE0-505 FDB454 TRW:GDB925 WVA:20099 20104 20108, F334

لنت ترمز ACURA Integra HONDA Accord Prelude CRX FMSI:7229-D334 OEM:45022-SE0-505 FDB454 TRW:GDB925 WVA:20099 20104 20108, F334

لنت ترمز ACURA Integra HONDA Accord Prelude CRX FMSI:7229-D334 OEM:45022-SE0-505 FDB454 TRW:GDB925 WVA:20099 20104: 20108,…

 Posted in لنت های ترمز Tagged , , , ,
لنت ترمز ACURA LEGEND HONDA ACCORD ROVER 800 FMSI:7235-D341 OEM:45022-SD4-A10 TRW:GDB733 WVA:20067 20081 20082, F341

لنت ترمز ACURA LEGEND HONDA ACCORD ROVER 800 FMSI:7235-D341 OEM:45022-SD4-A10 TRW:GDB733 WVA:20067 20081 20082, F341

لنت ترمز ACURA LEGEND HONDA ACCORD ROVER 800 FMSI:7235-D341 OEM:45022-SD4-A10 TRW:GDB733 WVA:20067 20081 20082، F341…

 Posted in لنت های ترمز Tagged , ,
لنت ترمز ACURA Integra Legend HONDA Accord Civic Prelude FMSI:7235-D409 7445-D409 OEM:45022-SG0-010 FDB748 TRW:GDB3034 WVA:21446 21447, 2404

لنت ترمز ACURA Integra Legend HONDA Accord Civic Prelude FMSI:7235-D409 7445-D409 OEM:45022-SG0-010 FDB748 TRW:GDB3034 WVA:21446 21447, 2404

لنت ترمز ACURA Integra Legend HONDA Accord Civic Prelude FMSI:7235-D409 7445-D409 OEM:45022-SG0-010 FDB748 TRW:GDB3034:WVA:21446 21447…

 Posted in لنت های ترمز Tagged , , , ,