HONDA CR-V EX LX SE L4 Ball Joint OEM:51460-S10-020# K500128 45K15001

HONDA CR-V EX LX SE L4 Ball Joint OEM:51460-S10-020# K500128 45K15001


اتصال توپی HONDA CR-V EX LX SE L4 OEM:51460-S10-020# K500128 45K15001 محور جلو، قسمت بالایی

شماره OEM

OE 51450-S10-020# 51450S10020

OE 51460-S10-020# 51460S10020

مرجع متقابل

ACDelco 45K15001

MOOG K500128

کاربرد، قطعات تعلیق برای:

HONDA CR-V EX L4 2.0L 1972CC B20B4 1998

HONDA CR-V EX L4 2.0L 1972CC B20Z2 1999-2001

HONDA CR-V LX L4 2.0L 1972CC B20B4 1997-1998

HONDA CR-V LX L4 2.0L 1972CC B20Z2 1999-2001

HONDA CR-V SE L4 2.0L 1972CC B20Z2 2000-2001

Source link