لنت ترمز TOYOTA Corona Corola SR5 Pickup Diesel FMSI:7047-D114, F114

لنت ترمز TOYOTA Corona Corola SR5 Pickup Diesel FMSI:7047-D114, F114


لنت ترمز دیزلی TOYOTA Corona Corola SR5 Pickup FMSI:7047-D114، عرض محور جلو: 77.7 میلی متر ارتفاع: 69.2 میلی متر ضخامت: 15.5 میلی متر

تولید کننده / تامین کننده / کارخانه / صادر کننده لنت ترمز چین
لنت ترمز Okmad برای
تویوتا کرولا SR5 1975
TOYOTA Corona 1981-1982
تویوتا Corona SR5 1975
پیکاپ تویوتا 1975-1978
پیکاپ تویوتا 1980-1983
پیکاپ تویوتا دیزل 1981-1982

Source link