کفش ترمز TOYOTA SIENNA FMSI: S871-1358 S804-1358 OEM: 04495-08030 ، OK-BS583

کفش ترمز TOYOTA SIENNA FMSI: S871-1358 S804-1358 OEM: 04495-08030 ، OK-BS583


کفش ترمز TOYOTA SIENNA FMSI: S871-1358 S804-1358 OEM: 04495-08030 ، OK-BS583 اندازه: 254×50.5 میلی متر

تولید کننده/تامین کننده/کارخانه/صادر کننده لنت ترمز چین

کفش ترمز Okmad برای

TOYOTA SIENNA 2004-2010

شماره نصب شده

تویوتا 04495-04010

تویوتا 04495-08030

مرجع Corss

FMSI S871-1358

FMSI S804-1358

Source link