کفش ترمز CATERPILLAR HANGCHA HELI 24433-71000G

کفش ترمز CATERPILLAR HANGCHA HELI 24433-71000G


کفش ترمز CATERPILLAR HANGCHA HELI مجموعه ترمز 24433-71000GFLS#: A-BB01-007B-0399AOEM شماره: 24433-71000GOkmad درام ترمز کفش برای کاربرد: CATERPILLAR 、 HANGCHA 、 HELI OM KIMATI OM KIMATI OM

کفش ترمز CATERPILLAR HANGCHA HELI 24433-71000G

FLS#: A-BB01-007B-0399A

شماره نصب شده: 24433-71000G

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

CATERPILLAR 、 HANGCHA 、 HELI 、 KOMATSU 、 LINDE 、 MITSUBISHI 、 TAILIFT 、 TCM 、 TOYOTA

FD/G30Z5/T6 (1-86398)/T3C/T7 (1-124) ، FB30-6/-7 ، HELI H2000 ، HC R Series/CPC (D) 30-35 ، HC 30HB ، HYSTER H2.0- 3.2XM/4TNE92 ، HD2.0-3.2DX ، 1218/H25/30D RH ، TCM 3T

Source link