کفش ترمز Dodge DAKOTA 2WD 4WD Mitsubishi RAIDER Drum Brake FMSI: 1582-S922 OEM: 05191790AA

کفش ترمز Dodge DAKOTA 2WD 4WD Mitsubishi RAIDER Drum Brake FMSI: 1582-S922 OEM: 05191790AA


کفش ترمز Dodge DAKOTA 2WD 4WD Mitsubishi RAIDER Drum Brake FMSI: 1582-S922 OEM: 05191790AA اندازه گیری محور عقب: 294.6×61.7 میلی متر

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

دوج DAKOTA 2WD 2005-2010

دوج DAKOTA 4WD 2005-2010

میتسوبیشی RAIDER 2006-2010

کفش ترمز Dodge DAKOTA 2WD 4WD Mitsubishi RAIDER Drum Brake FMSI: 1582-S922 OEM: 05191790AA

اندازه محور عقب: 294.6×61.7 میلی متر

شماره نصب شده

دوج 05191790AA 05191790AA

مرجع متقابل.

مرکز 111.09220 11109220

FMSI 1582-S922 1582S922

FMSI S922

FMSI S922-1582 S9221582

Source link