نمایشگاه بین المللی خودرو 2018 پکن (Auto China 2018)

خودرو چین 2018 برای نمایش قطعات یدکی خودرو

مرکز نمایشگاه بین المللی چین محل جدید (تیانژو)
27 آوریل-4 مه برای نمایشگاه خودرو
مرکز نمایشگاه بین المللی چین محل قدیمی (Jinganzhuang)
25 آوریل – 29 آوریل برای نمایش قطعات یدکی خودرو


Source link