لودر چرخ SHANTUI لنت ترمز ZL16.15.2A-11C

لودر چرخ SHANTUI لنت ترمز ZL16.15.2A-11C


لنت ترمز SHANTUI لنت ترمز ZL16.15.2A-11C اندازه: 52×48 میلی متر

ست لنت ترمز Okmad برای

کاربرد:

لنت ترمز SHANTUI لنت ترمز

مدل: SDLG 936 / SHANTUI SL30W

لودر چرخ SHANTUI لنت ترمز ZL16.15.2A-11C

ابعاد: 52×48 میلی متر

مرجع متقابل

ZL16.15.2A-11C

Source link