پد لنت ترمز CHANGLIN Z30.6.3.2

پد لنت ترمز CHANGLIN Z30.6.3.2


پد ترمز CHANGLIN چرخه Z30.6.3.2 اندازه: 165x88x20 میلی متر

ست لنت ترمز Okmad برای

کاربرد:

CHANGLIN ZL30H ZLM30E 937H 936X ، ZL40H ZLM40E ، ZL50H 955N 957H 956X

پد لنت ترمز CHANGLIN Z30.6.3.2

ابعاد: 165x88x20 میلی متر

مرجع متقابل

Z30.6.3.2

Source link