تعمیر و نگهداری لنت ترمز خودرو

در زمینه تعمیر و نگهداری خودرو ، همیشه برای بسیاری از افراد مشکل ایجاد کرده است ، به ویژه برای کسانی که مرتباً رانندگی می کنند. در رانندگی ، قطعاً لازم است در مواقع ضروری ترمزها را لمس کنید ، بنابراین لنت ترمز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در صورت عدم توجه ، باعث تصادف خودرو می شود. بنابراین چگونه می دانید چگونه این قسمت شکننده را حفظ کنید؟ سری کوچک زیر به شما می گوید. هشدار بخور واقعی: مراقبت از لنت ترمز خودرو بسیار مهم است ، این را در نظر داشته باشید وگرنه خودرو از بین می رود.

به عنوان یک دیسک ترمز در خودرو یک محدوده معمول تعمیر و نگهداری است ، هنگامی که ضخامت لنت ترمز کمتر از 5 میلی متر است ، باید آن را با یک دیسک جدید جایگزین کنید. به طور کلی ، هنگام رانندگی ممکن است عملکرد زنگ هشدار لنت ترمز را بشنوید. اگر در حال چاقو زدن هستید ، باید آن را در این زمان تغییر دهید ، در غیر این صورت بر امنیت زندگی شما تأثیر می گذارد.

هنگامی که لنت های ترمز به طور عادی تعویض می شوند ، از یک سو می توانید مسافت پیموده شده آن را مشاهده کنید و باید هر 50،000 تا 80،000 کیلومتر آن را یک بار تغییر دهید. از طرف دیگر ، می توانید ببینید آیا صدای غیرطبیعی یا ضخامت آن وجود دارد.

اما مهمترین نکته تعمیر و نگهداری قبل و بعد از رانندگی است ، پس چگونه می توان از آن نگهداری کرد؟ ابتدا چند قدم قبل از حرکت خودرو بردارید ، روی ترمزها قدم بگذارید ، این بار خودرو روشن نمی شود ، این عمل باعث افزایش نیروی ترمز لنت های ترمز می شود ، بنابراین ممکن است سیلندر چرخ ترمز آن با ترمز تماس پیدا کند. لنت ، رسیدن به یک اثر ترمز تأثیر خوبی بر ترمز اضطراری دارد ، که می تواند به طور موثر از وقوع آن جلوگیری کند.

به طور کلی ، اگرچه لنت های ترمز تنها قسمت کوچکی هستند ، اما معمولاً به مراقبت بیشتر توجه می کنند ، به هر حال ، این بخشی مربوط به زندگی است ، بنابراین باید به یاد داشته باشیم که پس از تعویض لنت ترمز ، تعداد ترمزها را در جای خود تغییر دهیم. سپس ، روی پدال ترمز قدم بگذارید تا روی آن قدم بگذارید ، که به طور م padثر می تواند لنت های ترمز را ارتجاعی تر کند.

Source link