کفش ترمز CHRYSLER Sebring Stratus TOYOTA Corolla درام FMSI: 1515-S801 OEM: 04495-02050 ، OK-BS322

کفش ترمز CHRYSLER Sebring Stratus TOYOTA Corolla درام FMSI: 1515-S801 OEM: 04495-02050 ، OK-BS322


کفش ترمز CHRYSLER Sebring Stratus TOYOTA Corolla درام FMSI: 1515-S801 OEM: 04495-02050 ، OK-BS322 اندازه گیری محور عقب: 200×31 میلی متر

کفش های ترمز Okmad Drum برای

کاربرد:

کرایسلر Sebring 03.01 ~ 12.06

CHRYSLER Stratus 03.96 ~ 12.01

TOYOTA Corolla 01.02 ~ 01.08

کفش ترمز CHRYSLER Sebring Stratus TOYOTA Corolla درام FMSI: 1515-S801 OEM: 04495-02050 ، OK-BS322

اندازه محور عقب: 200×31 میلی متر

شماره نصب شده

تویوتا 04495-02050 0449502050

مرجع متقابل

AIMCO AFR801 AFR801

بندیکس R801 R801

بندیکس RS801 RS801

FMSI 1515-S801 1515S801

FMSI S801 S801

FMSI S801-1515 S8011515

رایبستوس 801PG

واگنر PAB801 PAB801

Source link