لنت ترمز TOYOTA MR2 2.0L 2.2L Spyder FMSI: 7212-D309 7409-D528 7409-D657 7751-D528 OEM: 04466-17010 FDB470 TRW: GDB3058 GDB384 WVA: 21759 21760 21761 ، F309

لنت ترمز TOYOTA MR2 2.0L 2.2L Spyder FMSI: 7212-D309 7409-D528 7409-D657 7751-D528 OEM: 04466-17010 FDB470 TRW: GDB3058 GDB384 WVA: 21759 21760 21761 ، F309


لنت ترمز TOYOTA MR2 2.0L 2.2L Spyder FMSI: 7212-D309 7409-D528 7409-D657 7751-D528 OEM: 04466-17010 FDB470 TRW: GDB3058 GDB384 WVA: 21759 21760 21761، F309: 106.7×47.2/46.8×16/15 میلی متر

تولید کننده/تامین کننده/کارخانه/صادر کننده لنت ترمز چین
ست لنت ترمز Okmad برای
TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1984/06-1990/06
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 1989/12-2000/05
TOYOTA MR III (ZZW3_) 1999/10-2007/06
TOYOTA MR2 1985-1989
TOYOTA MR2 2.0L 1991-1993
TOYOTA MR2 2.2L 1991-1995
TOYOTA MR2 Spyder 2000-2005

شماره نصب شده

تویوتا 04466-17030

تویوتا 04466-17040

تویوتا 04466-17050

تویوتا 04466-17051

تویوتا 04466-17070

تویوتا 04466-17080

تویوتا 04466-17090

تویوتا 04466-17100

تویوتا 0446617010

تویوتا 04492-17010

تویوتا 04492-17020

تویوتا V9118-B009

مرجع متقابل

AK A-146WK

AK AN-146WK

AK A-321WK

AK AN-321WK

ATE 13.0460-5715.2

ATE 605715

بندیکس 572175B

بندیکس DB1260

بندیکس DB405

بندیکس 572175B

بندیکس 572175B

بندیکس DB405

دلفی LP574

FBL AFP250S

FBL AFP250S

FBK AF2043M

FBK AF2099M

FERODO FSL470

FERODO FDB470

FMSI D528-7751

FMSI D657-7409

FMSI 7409-D528

FMSI D309

FMSI D657

FMSI 7212-D309

FMSI D528-7409

FMSI 7409-D657

FMSI 7751-D528

FMSI D528

FMSI D309-7212

هیتاچی NDP-257C

هیتاچی NDP-257C

خوب 572175

خوب 28.411.72

ICER 180656

LPR 05P1024

LPR 05P1024

لوکاس GDB3058

لوکاس GDB384

MINTEX MDB1325

MK D2099M

MK D2043M

MTP-GROUP CD2043M

MTP-GROUP CD2099M

NBK PF-1496

NECTO FD6343A

PAGID T3046

REMSA 0201.12

REMSA 0201.02

REMSA 201.02

REMSA 201.12

ROADHOUSE 2201.02

ROADHOUSE 2201.12

SUMITOMO SN637P

TACTI V9118B009

TEXTAR 2175901

TEXTAR 21759 153 0 5 T4067

TOKAI MN-404M

توکیو TN593M

TRW GDB3058

TRW GDB384

WVA 21759

WVA 21760

WVA 21761

Source link