پیوند تثبیت کننده MITSUBISHI GRANDIS نصب شده: 4056A053 ADC48558

پیوند تثبیت کننده MITSUBISHI GRANDIS نصب شده: 4056A053 ADC48558


پیوند تثبیت کننده MITSUBISHI GRANDIS نصب شده: 4056A053 ADC48558 توضیحات: محور عقب

برنامه ، قطعات تعلیق برای:

میتسوبیشی گراندیس (NA_W) 2003/03-2011/12

MITSUBISHI GRANDIS NA4W/NA8W 2003-2009

پیوند تثبیت کننده MITSUBISHI GRANDIS نصب شده: 4056A053 ADC48558

شرح:

محور عقب

شماره نصب شده

میتسوبیشی 4056A053

مرجع متقابل

چاپ آبی ADC48558

Source link