پیوند تثبیت کننده MITSUBISHI i (_HA_) نصب شده: 4056A065 ADC48566 4056A066 ADC48567

پیوند تثبیت کننده MITSUBISHI i (_HA_) نصب شده: 4056A065 ADC48566 4056A066 ADC48567


پیوند تثبیت کننده MITSUBISHI i (_HA_) OEM: 4056A065 ADC48566 4056A066 ADC48567 توضیحات: محور جلو ، چپ ، راست

برنامه ، قطعات تعلیق برای:

MITSUBISHI i (_HA_) 2006/01-

پیوند تثبیت کننده MITSUBISHI i (_HA_) نصب شده: 4056A065 ADC48566 4056A066 ADC48567

شرح:

محور جلو ، چپ ، راست

شماره نصب شده

میتسوبیشی 4056A065

میتسوبیشی 4056A066

مرجع متقابل

چاپ آبی ADC48566

DEEZA MS-L159 MSL159

NIPPARTS N4965028

چاپ آبی ADC48567

DEEZA MS-L160 MSL160

NIPPARTS N4975028

Source link